2. H́nh ảnh hiện nay

2.1. Khu vực xung quanh vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc

Di tích nền nhà ngài Cấp Cô Độc

Di tích Tháp của ngài Vô Năo

(Tướng cướp khét tiếng tàn bạo qui y Đức Phật

Tháp Đấu Pháp

(Nơi Đức Phật và ngoại đạo tranh luận trước mặt nhà Vua và dân chúng thành Xá Vệ)

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo
Oval: Về lại Thành Xá  Vệ

Ở Thành Xá Vệ hiện đă có 6 chùa các nước, nhưng nổi bật và lớn nhất là một dạng Chùa Thái (Lấy giáo lư Nhà Phật làm căn bản và có sử đổi)

Tượng Đức Bổn Sư trong Thiền Đường (cao 101 m)

Thiền Đường rất lớn thuộc Chùa Thái

Chùa Myanma nằm ngay mặt đường

Nhưng có mặt sớm nhất là chùa Srilanka và hiện nay, chư Tăng Srilanka vẫn hang ngày ngồi thiền trong Vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc.

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal