Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo
Oval: Về Lại phần CâuThiNa

ĐỀN ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Đền Đại Bát Niết Bàn lúc Hoàng hôn

Đền Đại Bát Niết Bàn và Tháp Xá lợi sau đền

Tháp Anan—Nơi được cho là vị trí Phật nhập diệt (phía sau đền Bát Đại Niết bàn)

Tượng Phật Nằm bên trong đền

Tượng Phật Nằm bên trong đền

Tháp này đánh dấu vị trí quàn kim than Đức Thế Tôn 7 ngày trong thời gian chờ Ngài Ca Diếp

Toàn cảnh khu đền Bát Đại Niết bàn

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Nhà Ông Thuần Đà—nơi Đức Thế Tôn có bữa Thọ thực cuối cùng

Các di tích khác trong đền