Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo
Oval: Về phần  Phật Tích

Toàn Cảnh khu vực Phật tích  quanh Vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal