ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO CỔ NALANDA

Đường vào di tích ngày nay

Đường Lên khu nhà số 4 là khu khai quật được nhiều nhất, chủ yếu pḥng ở của Giàng viên

Pḥng 2 giáo sư (có 2 giường)

Khu nhà bếp sát bên khu số 4

Một pḥng của Giáo viên khác. Mỗi tầng có 40 pḥng như vậy

Cầu tháng nối giữa các pḥng và các tầng

Tịnh xá số 3 cũng là tháp thờ ngài Xá Lợi Phất, cao nhất toàn khu vực

Nếu Bồ-đề Đạo tràng là nơi Đức Phật viên thành Chánh pháp th́ Nalanda là đất thiêng đă truyền chiếu ánh sáng ấy đến với vô số người, ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là nơi viên tịch của Tôn giả Xá-lợi-phất. Hơn nữa, Đức Phật chưa bao giờ trở lại nhiều lần để thăm Lâm-tỳ-ni, Bồ-đề Đạo tràng, Lộc-uyển và Câu-thi-na, sau khi Ngài giáng sanh, đắc đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết-bàn, nhưng Ngài viếng thăm Nalanda rất nhiều lần chứng tỏ tầm quan trọng của Nalanda. Nalanda theo nghĩa Ấn cổ là “bông sen quà tặng của trời đất”.

 1. Lịch sử Nalandà

Nalanda được nói đến nhiều trong văn chương Phật giáo và văn chương Jain. Ngài Xá-lợi-phất sanh gần Nalanda vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Đức Phật cũng thường ghé thăm chỗ này khi Ngài đến thăm thành Vương-xá. Niganthanah-taputta, vị sáng lập ra đạo Jain cũng sinh gần Nalanda. Vua xứ Ma Kiệt Đà có lập một ngự uyển không xa Nalanda mấy. Nhưng chỉ từ khi Nalanda trở thành một Đại học viện Phật giáo, thánh địa này mới thực sự được nổi tiếng khắp thế giới, v́ những vị giáo sư của Nalanda được xem là giỏi nhất xứ Ấn Độ. Vua A Dục là người sáng lập ra Nalanda nhưng không phải Đại học viện Nalanda, mà chỉ là chùa Nalanda. Ở đây vua này cũng thiết lập một tịnh xá và cúng dường phẩm vật tại ngôi tháp Xá-lợi-phất. Không có tài liệu nói rơ về sự bắt đầu của Nalanda nhưng; có lẽ bắt đầu thế kỷ thứ nhất, trước tây lịch, v́ ngài Nagarjuna (Long Thọ) sanh vào thế kỷ thứ hai, được xem là học tại đó và sau trở thành Viện trưởng. Theo thời gian, cho đến thế kỷ thứ 5 sau công nguyên th́ học viện Nalanda trở thành to lớn, và có lúc sinh viên theo học đến số 10 ngàn người với 3000 giảng viên và trợ giảng, người phục vụ. Sinh viên đều được miễn phí, v́ các phí tổn đều do các nhà vua chu cấp hoặc các đại thí chủ đài thọ. Sinh viên chỉ chuyên lo tu học. Trong những vua thuộc thời đại Gupta ủng hộ Đại học viện, có vua Kakradutya. Theo Ngài Huyền Trang chính vua này đă dâng cúng tinh xá cho chư Tăng. Nhưng vua nối nghiệp như Buddhagupta, Tathagatagupta, Bàlàgitya, Kunnàragupta và Vajra đều theo Ngài và cúng dường rất nhiều tinh xá.

Vào khoảng thế kỷ thứ tám Nalanda bắt đầu bị điêu tàn, một phần v́ t́nh h́nh chính trị trong nước thay đổi, một phần v́ Ấn Độ giáo đă bắt đầu có những triết gia có tiếng như ngài Sankaracharya. Vị này đă viết nhiều sách Sanskrit công kích Phật giáo. Cuối cùng là giặc Hồi giáo tiến vào chiếm cứ. Vị vua Hồi giáo chiếm Ma Kiệt Đà và phá hủy Phật giáo tên là Bahktiyar Khilji . Không những đuổi hoặc giết các Tăng sĩ Phật giáo, họ c̣n phá hủy các chùa, tháp, tinh xá, đập nát các tượng Phật, Bồ-tát bằng đá và thiêu đốt kinh sách nữa. Nhiều thuyết cho rằng vào thời kỳ này, quân Hồi giáo đă giết khoảng 10,000 tăng ni sinh trong đó có hơn 1,000 tiến sĩ. Khi thấy tăng ni bị giết, Phật tử các vùng xung quanh đă về đây ứng cứu nhưng lại thêm hơn 3,000 người nữa phải chết theo dưới sự tàn ác của giặc Hồi. Những người sống sót trốn chạy, phần nhiều qua Tây Tạng..

Pḥng của 1 giáo sư

Bên trong khu số 4, trên ảnh là giếng nước

Hoa văn thờ phụng khắc từ đá thế kỷ thứ 5 (cách nay hơn 1500 năm) c̣n ǵn giữ được tại góc thờ phụng của khu số 4.

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo