I. THÀNH VƯƠNG XÁ & NÚI LINH THỨU (Xin nhấn chuột vào nội dung muốn xem)

1. Truyền thuyết và lịch sử Đức Phật liên quan đến Thành Vương Xá.

 

2. H́nh ảnh hiện nay của Thành Vương Xá và Trúc Lâm Tịnh Xá

 

3. Núi Linh Thứu

 

II. ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO CỔ NALANDA

1. Ư nghĩa và tầm quan trọng của Đại Học Phật Giáo Cổ trong quá khứ

2. Thực tế khảo cổ và t́nh trạng hiện nay

Núi Linh Thứu và Đại Học xưa kia thuộc về địa phận gầmn thành Vương Xá, vương quốc Ma Kiệt Đà của Vua cha Tần Bà Sa La rồi đến đời vua kế tiếp là Vua A Xà Thế.

 

Ảnh dưới là vị trí Thành Vương Xá trên bản đồ Ấn Độ hiện nay

KINH THÀNH VƯƠNG XÁ

NÚI LINH THỨU & ĐẠI HỌC NALANDA

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo