VƯỜN NAI

PHẬT SƠ CHUYỂN PHÁP LUÂN

B́nh Minh trên Sông hằng

Các nghi lễ tôn giáo thường được bắt đầu vào sang sớm và buổi tối. Các đền thờ cũng tiến hành rước thần trước khi mặt trời lên và kết thúc vào lúc mặt trời lặn. Trên ảnh là nghĩ lễ quan trọng nhất trong ngày, lễ Arhti đón tiễn thần Shiva và nữ thần Sông Hằng

Giặt giũ trực tiếp trên sông

Một khúc sông náo nhiệt

Nghi lễ tắm sông

Một đám khiêng người chết (màu vàng) vào chỗ thiêu. Đây là ḷ thiêu cổ và linh thiêng nhất Ấn Độ với 2,500 năm qua chưa bao giờ tắt lửa. Ấn Giáo cho rằng, ngọn lửa ở ḷ này do thần Shiva ban tặng và vẫn được bảo quản trong tháp chính của ḷ. Ngọn lửa này, do 1 người đàn bà truyền nối nhau cai quyản bao đời nay (tập tục Mẫu hệ)

Các bếp đă thiêu xong, chuẩn bị lấy tro ,cốt

Hoa Đăng cho người đă khuất được siêu thoát

Hoàng hôn trên sông Hằng

Nghi lễ tắm sông

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo
Oval: Về Lại Vườn Nai