VƯỜN NAI

PHẬT SƠ CHUYỂN PHÁP LUÂN

Sau khi gặp nhau tại tháp gặp gỡ, Đức Phật cùng 5 anh em nhà Kiều Trần Như đi sang vườn Nai. Đây là h́nh chụp vệ tinh (google) tháng 4/2008 về thực tế vườn nai với: A: Cửa vào hiện hữu; B là tháp Xá Lợi; C là vị trí trụ đá vua A Dục; E là hương thất Phật; F là nền tháp đánh dấu nơi Đức Phật thuyết Pháp cho ngài Da Xá; G là tháp chánh pháp; F là vị trí hiện nay vẫn c̣n là vườn Nai

(B) Tháp Xá Lợi (Sri Dharmaràjikà): Tháp này trước kia rất lớn, bằng tháp Dhamek, nhưng giờ chỉ c̣n nền gạch phục dựng lại. Vào năm 1794, trước khi Viện Bác cổ được thành lập, ông Jagat Singh, Bộ trưởng của vua Chet Singh ở Ba-la-nại, v́ thiếu vật liệu xây dựng thành phố Jagatguni ở Ba-la-nại, đă sai người đến phá tháp và chở gạch đá về xây. Trong khi đào đá và gạch, ông t́m thấy một hộp đá, trong đó có một hộp bằng cẩm thạch đựng "Tro cốt". Đây chính là 1/8 Xá Lợi Phật sau khi làm lễ trà t́ được an trí tại đây. Theo tục lệ Ấn Giáo, ông đă làm lễ rồi thả số Xá lợi t́m được xuống sông Hằng và từ đó, Sông Hằng cũng mang trong ḿnh 1/8 Xá Lợi Phật.

(C) Trụ đá vua a Dục: Đây là ảnh chụp phần c̣n lại của trụ đá vua A dục dựng lên vào khoảng năm 250 trước công nguyên. Nay được bảo quản dưới một mái bằng và bao bọc bởi một hàng rào sắt. Chúng ta có thể tin rằng, chính tại chỗ dựng trụ đá này Đức Phật đă thuyết kinh Dhamma-cakka pavattana cho năm vị Tỳ-kheo, xưa kia cùng tu khổ hạnh với Ngài. Ngài Huyền Trang khi đến thăm chỗ này có nói về trụ đá như sau: "Phía tây năm ngôi chùa, có một tháp đá do vua A Dục dựng lên, đầu đă bị đổ nát nhưng cũng c̣n 3 bức tường dài độ 30 thước rất trơn láng chẳng khác ǵ ngọc thạch. Trụ đá đấy chói sáng và long lanh. Những ai đến lễ bái chí thành, tùy theo lời cầu nguyện của ḿnh sẽ thấy những h́nh ảnh tốt hay xấu ứng hiện. Chính tại chỗ này, Đức Phật sau khi thành chánh giác, bắt đầu chuyển Pháp luân. Phần dưới trụ đá, có khắc hàng chữ như sau bằng tiếng Brahmi: "Đấng Thiên Nhơn sư đă dạy rằng: Giáo hội Tăng Ni không được chia rẽ. Nếu có vị Tỳ-kheo nào phá hoại Giáo hội, vị ấy phải mặc Đại y và ở tại một chỗ thanh tịnh chí thành sám hối". Chỉ thị này phải được tuyên bố khắp nơi cho Giáo hội Tăng chúng và Ni chúng được biết. Hoàng đế ban rằng một chỉ thị như vậy được chạm khắc vào chỗ hội họp, chỉ thị ấy phải được triệt để thi hành". Và đây là chỉ thị thứ hai: "Hàng cư sĩ tại gia mỗi ngày rằm hay mùng một phải đến dự họp kiêm thảo nhau để thêm phần tinh tấn về đạo nghiệp. Và các ngày lễ Phật, các quan chức phải đến dự lễ để được thêm phần tin tưởng về đạo đức. Các cấp Quận, Huyện, Xă dù xa xôi thế nào, cũng phải truyền rộng chỉ thị này theo đúng nghĩa của nó cho dân chúng tuân theo". Trong thời kỳ xâm lăng của Mohammed Ghori, trụ đá này bị đập vỡ rồi bị vùi lấp dưới đất cho đến khi Viện Bác cổ khai quật được và bảo quản đến ngày nay.

(E) Hương Thất Phật: đây là chùa Mulàgandhakuti nghĩa là pḥng thơm, chỉ những pḥng Đức Phật ở. Sở dĩ chùa này có tên ấy v́ đây là nơi Đức Phật ở trong 3 tháng đầu tiên, sau khi Ngài thành đạo Bồ đề, trong thời gian ngài ở Vườn Nai vào hạ thứ 1 của đời Hoằng Pháp.

(F) Đền thờ ngài Da Xá: Đây chính là nơi Đức Phật thuyết Pháp tứ thuận cho chàng thanh niên Da xá (xin xem chi tiết bên sử) rồi chàng qui y. Đây cũng là nơi bố của chàng Da Xá, trong lúc đi t́m chàng đă nghe Pháp tứ thuận của Đức Phật rồi phát nguyện qui y Tam bảo—trở thành nam cư sĩ tại gia đầu tiên qui y Tam bảo của Phật Giáo.

(G) Đây là tháp chánh Pháp (Dhameka) là chữ viết tắt của chữ Dhama Mukha, nghĩa là suy tưởng Chánh pháp. Không hiểu người xưa xây dựng ngôi tháp này với mục đích ǵ? Có thuyết nói chỗ này Đức Phật phúc chúc đức Di Lặc sau này sẽ thành Phật. Ngọn tháp cao độ 32 thước. Phần dưới đều làm bằng những tấm đá chạm trổ rất đẹp. Phần lớn là h́nh chữ Vạn vẽ theo nhiều kiểu và song song với những h́nh hoa sen. Tháp có 4 khám thờ, xưa có nhiều tượng nhưng nay không c̣n nữa

 

4. Vườn Nai — Phật sơ chuyển Pháp Luân

 

Toàn cảnh khu Phật Tích Vườn nai

Lối đi và các Tháp Phật

(H) Phần Vườn Nai c̣n lại đến ngày nay nằm bên cạnh khu di tích

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal