CHÙA LIÊN HIỆP QUỐC TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

CHÙA VIÊN GIÁC

H.T GIÁC VIÊN—QUỐC TỊCH VIỆT NAM

VIỆT NAM PHẬT QUỐC TỰ

(THẦY HUYỀN DIỆU—QUỐC TỊCH PHÁP)

TRUNG TÂM VIÊN GIÁC

(H.T NHƯ ĐIỂN—QUỐC TỊCH ĐỨC)

Đức Phật và 10 đại đệ tử

(do Nhật bản xây dựng)

Chùa Nhật Bản

Chùa Trung Hoa

Chùa Butan

Chùa Burmi

Chùa Thái

BodhGaya-TibetanMonastery01.jpg

Chùa Tây Tạng

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal