Các H́nh ảnh khác về khu vực

xung quanh Vườn Bồ Đề Đạo Tràng

Cuộc sống của người dân xung quanh vườn Bồ Đề Đạo Tràng

Vị trí Bồ Đề Đạo Tràng trên bản đồ Ấn Độ

Đường vào Bồ Đề Đạo Tràng

đường phố và Cư Dân thị tứ

Một tiệm tạp hóa có bán trầu cau. Đến 99% người buôn bán là đàn ông, Phụ nữ chỉ làm đồng, lo việc nhà và ...đi chợ mua đồ từ những người bán là đàn ông

Nông dân đang canh tác

Các em bé tại đây

 

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal