Bồ Đề Đạo Tràng, Nơi Phật thành đạo

H́nh ảnh thực tế Phật tích và khảo cổ học cho đến năm 2009

- 7 Tuần của Đức Phật trong vườn Bồ Đề Đạo Tràng.

- Tháp Đại Giác.

- Cội Bồ Đề - Nơi Phật thành đạo

- Các vị trí khác trong khu vực Bồ Đề Đạo Tràng

Hiện trong vườn Bồ Đề Đạo Tràng, qua khảo cổ và lịch sử, người ta dựng các trụ đá có bảng khắc chữ về sự kiện 7 tuần của Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng.

H́nh vệ tinh Google 8/2004 về vị trí 7 tuần của Đức Phật

Tuần thứ 1: Ảnh chụp vị trí Đức Phật ngồi thành đạo –

Lưng dựa gôc cây Bồ Đề, mặt hướng về phía Tháp hiện tại

Hướng chánh đông nh́n ra sông Ni Liên Thiền ngày nay

Tuần thứ 2: Đức Phật dành 1 tuần để ngồi thiền định nơi đây, ngắm về Cây Bồ Đề với ḷng biết ơn

Tuần thứ 3: Sau khi thành đạo, để chứng minh ḿnh đă Giác Ngộ, Đức Phật đi kinh hành quanh khu vực này (dấu chân trên bệ đá là biểu tượng của đường kinh hành trên không trung của Đức Phật) và mỗi bước chân ngài, nở một đoá sen

Tuần thứ 4: Đức Phật ngồi thiền định tại chỗ trụ đá và suy xét những diểm vi diệu của nhân quả tương quan

Tuần thư 5: Tại đây, Đức Phật bác bỏ quan điểm gịng dơi và giái cấp của Bà La Môn cho rằng chỉ có người do giai cấp Bà La Môn sinh ra mới có thể thành đạo. Đức Phật cho rằng đó là do tu tập và sự phấn đấu của bản thân mọi giai cấp và con người. Sau này, Đức Phật hay nói (Ngay khi vừa thành đạo ngài đă nói, ở núi Linh thứu ngài cũng nói và trước khi nhập diệt tại Câu Thi Na ngài vẫn lặp lại câu này)“ Ta là Phật đă thành, các ngươi là Phật chưa thành”  để tái khẳng định quan điểm này

Tuần thứ 6: Đức Phật thiền định tại đây. Bỗng nhiên trời mưa băo nổi lên và rắn chúa đă xuất hiện, dùng mang của ḿnh để bảo vệ và che chở cho Đức Phật

Tuần thứ 7: Sau ngày thành đạo, Đức Phật ngồi thiền định tại đây. Khi Đức Phật đang thiền định, 2 thương nhân người Myanmar là Tapussa và Bhallika đi thuyền trên sông Ni Liên Thiền nh́n thấy vẻ thoát tục khác thường của người đă ghé thuyền cúng dường bánh gạo và mật ong rồi đồng ư quy y ngay khi nghe Đức Phật đọc bài kệ đầu tiền và 2 ông trở thành 2 Phật tử tại gia đầu tiên quy y nhị bảo (mới chỉ có Phật và Pháp của ngài. Sau này tại vườn Nai, sau khi nghe Phật sơ chuyển Pháp Luân, 5 anh em nhà Kiều Trần Như quy y theo Phật, lập nên Tăng đoàn th́ mới có tam bảo là Phật, Pháp, Tăng). Hai vị thương nhân người Myanmar có ư thỉnh Đức Phật ban cho một vận ǵ đó để đem về thờ cúng và làm biểu tượng của triết lư, tôn giáo mới, Đức Phật bèn nhổ cho 2 ông vài sợi tóc và đến nay, những sợi tóc này vẫn c̣n quản tại chùa Bo Ta Ung ở Miến Điện.

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal