Làng Su Ja Ta – Nơi Phật nhận bát cháo sữa cúng dường

Từ Núi Khổ Hạnh có thể lội qua sông Ni Liên Thiền

để đến làng Sujata

Đền thờ tại nơi Phật thả B́nh Bát Phát nguyện tầm đạo

trên bờ sông Ni Liên Thiền, ở làng Sujata

 

Cổng vào đền thờ Mục Nữ Dâng Sữa SUJATA

Trong đền có 2 Am thờ, Am thứ nhất thờ

Đức Phật và Mục nữ dâng sữa

 

Am thứ 2 thờ Đức Phật, Mục nữ dâng sữa

cô chủ trang trại và con ḅ sữa

Am Thờ ông lăo dâng cỏ nằm ngay vị trí khi xưa ông cúng dường bó hoa cỏ Kiết tường cho Thái Tử Sĩ Đạt Đa

Tháp kỷ niệm được xây dựng trên Nền nhà bà SuJaTa

trong khuôn viên trang trại xưa

Từ núi khổ hạnh, qua sông Ni Liên Thiền, qua khỏi làng Sujata, ta thấy Tháp Đại Giác nh́n từ Làng Sujata qua sông Ni Liên Thiền ngày nay

và là sông Mohanà xưa kia

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

LÀNG  SUJATA

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo