1.2/ H́nh ảnh thực tế Phật tích và khảo cổ học cho đến năm 2009

Ảnh dưới là đường lên núi Khổ hạnh (khoảng 600m và leo 120 bậc thang). Ngôi nhà chính là chùa Tây tạng và hang khổ hạnh nằm ngay phía trên ngôi nhà

Cửa phía bên trái là miệng hạng khổ hạnh đă được xây lại. Cửa nh́n chính diện là vào điện thờ Phật xây sau này. Ṭan bộ khu vực này đă được sửa chữa lại

Tượng Thái Tử Sĩ Đạt Đa tu khổ hạnh an trí trong hang khổ hạnh

Ṭan cảnh Núi Khổ Hạnh, sông Ni Liên Thiền, Làng SuJata, sông Mahonà và tháp Đại Giác nh́n từ núi khổ hạnh

Ngôi tháp cổ trên đỉnh núi Khổ hạnh (từ thời Vua A Dục)

Nơi Thái Tử ngồi thiền định để tầm đạo giải thoát

NÚI KHỔ HẠNH

Video trên youtuble tại địa chỉ: http://www.youtube.com/watch?v=LHyOiCbPAQU

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo