LỊCH SỬ VÀ DI TÍCH TỪ LÚC XUẤT GIA CHO ĐẾN LÚC THÀNH ĐẠO

(Xin vui ḷng nhấn chuột vào nội dung muốn xem)

1. Núi Khổ hạnh – Nơi Thái Tử Sĩ Đạt Đa tu khổ hạnh 6 năm.

1.1/ Truyền thuyết và kinh điển về sự kiện này.

1.2/ H́nh ảnh thực tế Phật tích và khảo cổ học cho đến năm 2009

2. Làng Su Ja Ta – Nơi Phật nhận bát cháo sữa cúng dường

2.1/ Truyền thuyết và kinh điển liên quan đến sự kiện này.

2.2/ H́nh ảnh thực tế Phật tích và khảo cổ học cho đến năm 2009

3. Bồ Đề Đạo Tràng, Nơi Phật thành đạo

3.1/ Truyền thuyết và kinh điển về sự kiện này.

3.2/ H́nh ảnh thực tế Phật tích và khảo cổ học cho đến năm 2009

- 7 Tuần của Đức Phật trong vườn Bồ Đề Đạo Tràng.

- Tháp Đại Giác.

- Cội Bồ Đề - Nơi Phật thành đạo

- Các vị trí khác trong khu vực Bồ Đề Đạo Tràng

4. Cốt lơi triết học Phật Giáo chính là thuyết Vô Ngă và Thập Nhị Nhân Duyên hay nội dung triết lư sống mà Thái Tử Sĩ Đạt Đa đă “Thành Đạo” dưới Cội Bồ Đề

5. Các H́nh ảnh khác về khu vực Bồ Đề Đạo Tràng

                 5.1/ Làng mạc và dân chúng

                 5.2/ Chùa các nước ở Bồ Đề Đạo Tràng

Phía dưới là ảnh chụp khu vực Bồ Đề Đạo Tràng từ vệ tinh google 8/2004

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo