6. Một số hnh ảnh vng Lm T Ni

Đuốc Ha Bnh (Chy vĩnh cửu)

Thp Ha Bnh

Chim Hồng Hạcloi chim biểu tượng của Lm T Ni

Ta sen lớnĐức

Thiền viện MahayanaTy Tạng

Cha Srilanka

Cha Hn Quốc đang xy

Cha Trung Hoa

Cha Myanmar

Cha Linh Sơn (VN) -đang xy

Cha Hong gia Thi Lan

Cha MahabodiẤn Độ

Hồ sen trong Ni Viện quốc tế

LM T NI - ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH

Oval: Về Trang trước
Oval: Trang Tiếp Theo

Trn 24 Năm chuyn trch hnh Hương Phật tch Ấn Độ, Nepal