HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH Ấn độ, Nepal

13 ngày 12 đêm khởi hành ngày 08/11/2016

Trên 24 Năm chuyên trách hành Hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Text Box: Trở Về Trang Chủ

DU LCH VIT N

0.8.862 862 888

E-mail: hanhhuong@hanhhuong.net

 

Trên 24 Năm chuyên trách hành hương Phật tích Ấn Độ, Nepal

Rounded Rectangle: Xin nhấn vào đây để xem các lưu ư cần thiết về thời tiết và chi tiết thông tin 
hành Hương Ấn Độ Nepal nên tham khảo trước khi quyết định tham gia.
Text Box: Ngày 8/11/2016: Tối 8/11/2016 – đoàn có mặt tự túc tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đi Băng cốc. Đến nơi lúc 2130 tối, đoàn về khách sạn nghỉ đêm.

Ngày 9/11/2016 – Bồ Đề Đạo Tràng
Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành ra sân bay đáp chuyến bay lúc 12h00 trưa đi Bồ Đề Đạo Tràng. 14h00 chiều đến nơi, đoàn làm thủ tục nhập cảnh rồi về nhận pḥng khách sạn, viếng bái các chùa Butan, Nhật bản, Khu Tượng Phật lớn, Tịnh Xá Kiều Đàm của Ni Sư Khiết Minh tại Bồ Đề Đạo Tràng.
Đoàn về khách sạn dùng bữa tối rồi vào đảnh lễ trang nghiêm trong Tháp Đại Giác, Cội Bồ Đề - Nơi Thái Tử Sĩ Đạt Đa sau 49 ngày thiền định, đạt quả vị giác ngộ tối thắng.
Tối: Đoàn nghỉ đêm khách sạn Bồ Đề Đạo Tràng. (OM international Hotel)

Ngày 10/11/2016:
Lúc 05h00 sáng, trong không khí thanh tịnh của buổi b́nh minh, đoàn vào Tháp đảnh lễ Tháp Đại Giác và cội Bồ Đề. Nếu đủ duyên, cùng tham dự buổi tụng Pali của Chư tăng trong tháp Đại Giác rồi về khách sạn dùng bữa sáng. Sau đó, đoàn chuyển sang xe nhỏ viếng bái: 
Núi khổ hạnh, nơi Thái Tử Sĩ Đạt Đa trải qua 6 năm khổ hạnh cùng 5 anh em nhà Kiều Trần Như; 
Nơi Thái Tử Thả b́nh bát trên sông Ni liên Thiền và phát nguyện thành đạo;
Đền thờ Mục Nữ Dâng sữa Sujata – nơi Thái tử nhận bát cháo sữa cúng dường trước khi thành đạo;
Đền thờ ông lăo dâng cỏ, cúng dường cho Thái Tử trước khi ngài thành đạo;
Nền nhà trang trại của mục nữ dâng sữa Sujata – Nơi bà sinh sống và nấu bát Cháo sữa cúng dường Bồ Tát.
12h30, Đoàn về khách sạn dùng bữa trưa rồi bắt đầu từ 14h30, đoàn viếng bái Chùa Buhtan, Chùa Nhật bản, khu vực Tượng Phật Lớn, Ni Viện Kiều Đàm Của Ni Sư Khiết Minh Tại Bồ đề Đạo Tràng, Chùa Tây Tạng, chùa Thái Lan, Chùa Myanma, Việt Nam Phật Quốc Tự … rồi về khách sạn dùng bữa tối. Sau bữa tối, đoàn tự do viếng bái và kinh hành trong khu vực Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng. Nghỉ đêm khách sạn tại Bồ Đề Đạo Tràng. (OM International hotel)

Ngày 11/11 – Kinh Thành Vương Xá
Lúc 05h00 sáng, trong không khí thanh tịnh của buổi b́nh minh, đoàn vào Tháp đảnh lễ Tháp Đại Giác và cội Bồ Đề. Nếu đủ duyên, cùng tham dự buổi tụng Pali của Chư tăng trong tháp Đại Giác rồi về khách sạn dùng bữa sáng, trả pḥng đi viếng bái đại Học Nalanda, Đại học Phật giáo đầu tiên và qu mô nhất cho đến thời điểm hiện nay.
Sau Nalanda, đoàn về khách sạn, nhận pḥng, dùng bữa trưa để chiều đi cáp treo viếng Núi Linh Thứu, nơi Đức Phật thuyết Pháp và giữa hội chúng, với cành hoa sen, Ngài ấn chứng sơ tổ cho Ngài Ca Diếp… Đoàn xuống núi viếng bái:

1. Bệnh viện đầu tiên của Tăng đoàn xây dựng trên khu vườn Xoài do bác sỹ Kỳ Bà cúng dường cho Đức Phật. 
2. Đoàn cũng viếng bái nhà tù nơi vua A xà Thế Giam giữ vua cha là Tần Bà Sa La; Nơi vua A Xà Thế giam giữ mẹ ḿnh v́ tội tiếp tế cho chồng bà là vua Tần Bà Sa la;
3. Vườn Trúc Lâm Tịnh Xá (ngôi Tịnh Xá đầu tiên của Phật giáo) 

Tối: Đoàn dùng bữa tối nghỉ đêm khách sạn tại Núi Linh Thứu (The Rajgir residency)

Ngày 12/11/2016 – Chốn Tổ Ni Đoàn

Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn trả pḥng về thành Tỳ Xá Li. Đến nơi, đoàn nhận pḥng khách sạn, dùng bữa trưa rồi chiều viếng bái:
1. Tháp Xá lợi, nơi ḍng họ Lichivas an trí 1/8 Xá lợi được chia tại Câu Thi Na;
2. Hồ nước khu vực hoàng thành xưa;
3. Bảo tháp Ḥa B́nh do Tăng Ni Phật tử Nhật Bản xây dựng dùng an trí Xá Lợi Phật và nguyện cầu cho Ḥa B́nh thế giới;
4. Trụ đá vua A Dục và tháp A Nan;
5. Chùa Kiều Đàm Di Mẫu (gần bên khách sạn) do Ni Sư Khiết Minh (trụ tŕ chùa Kim  Liên – q4, Tp. HCM trụ tŕ) 

Tối: Đoàn dùng bữa tối và nghỉ đêm khách sạn tại Tỳ Xá Li (khách sạn The Vaishali Residency). Quí Phật tử có thể tùy duyên sang tham dự lễ tụng kinh tại chùa kiều Đàm (sát ngay bên khách sạn).

Ngày 13/11/2016: Nơi Phật Nhập Diệt 
Đoàn dậy sớm, trả pḥng lên đường viếng bái Tháp Kesariya – nơi Đức Phật có buổi thuyết Pháp và buổi nói chuyện cuối cùng với chư Tăng trước khi ngài Nhập Diệt. Tại đây, sau khi dùng bữa sáng, đoàn tiếp tục lên đường về Câu Thi Na. Khoảng 10h30, đoàn đến Câu Thi Na, đoàn viếng bái:
Đền Đại Bát Niết Bàn – Nơi Phật Nhập diệt.
Tháp Trà T́, nơi làm lễ Trà T́ Kim Thân Đức Phật.
Vườn nhà Ngài Dronna – nơi Xá Lợi Phật được chia làm 8 Phần cho 8 quốc gia mộ đạo.
Đền Thakur – nơi ḍng họ Thích dựng lập để thờ Thái Tử Sĩ Đạt Đa với tư cách 1 người con của ḍng họ Thích;
Đoàn dùng bữa trưa rồi tiếp tục lên đường về Nepal. Khoảng 19h00 tối, đoàn nhận pḥng khách sạn, dùng bữa tối và nghỉ đêm khách sạn tại Nepal (The Red Sun Resort)

Ngày 14/11/2016: Đảnh lễ nơi Đức Phật Đản sanh
05h00 sáng, đoàn khởi hành về thành Ca Tỳ La Vệ. Đến nơi, dùng bữa sáng rồi viếng bái Kinh thành Ca Tỳ La Vệ Nepal - Nơi Thái Tử Sĩ Đạt Đa trải qua 29 năm đầu đời. Sau Ca Tỳ La Vệ, đoàn vào viếng bái đền thờ Hoàng Hậu Maya Devi tại vườn Lâm T́ Ni – nơi Phật Đản Sanh. Đoàn sẽ đảnh lễ tại các vị trí quan trọng nhất trong vườn là:
Nơi Thái Tử Sĩ Đạt Đa đản sanh;
Trụ đá Vua a Dục dựng lên để đánh dấu nơi Phật Đản Sanh;
Hồ nước thiêng Hoàng hậu tắm trước khi đản sanh Thái Tử và Thái tử tắm sau khi đản sanh;
Cây Hoa Vô Ưu: 
2 ngôi chùa đầu tiên xây dựng tại Lâm T́ Ni là Chùa Nepal (1957), chùa Tây Tạng (1970).
Đoàn về lại khách sạn dùng bữa trưa rồi trả pḥng khách sạn, lên đường về thành Xá Vệ. Đoàn dùng bữa tối và nghỉ đêm tại khách sạn tại Thành Xá Vệ - Khách sạn The Sravasti Residency.

Ngày 15/11/2016: Kỳ Viên Tịnh Xá tại vườn Kỳ Đà cấp Cô Độc
Lúc 05h00 sáng, đoàn bắt đầu chương tŕnh viếng bái thành Xá Vệ bao gồm:
Viếng bái vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc. Viếng bái kỳ Viên Tịnh Xá, Hương Thất Phật, cội Bồ đề Anan (Khi Đức Phật c̣n tại thế, người thường giảng kinh tại Kỳ Viên Tịnh Xá (Đức Phật đă nhập 22 mùa hạ tại đây) nên Tăng, Ni, Phật tử từ muôn phương thường kéo về khu vườn để cúng dường và nghe Pháp. Tuy nhiên, Đức Phật lại thường hay chu du hoằng pháp, nên không phải ai cũng có đủ duyên đảnh lễ với người khi đến khu vườn. v́ vậy, Ngài  Anan đă xin Đức phật được trồng cây Bồ Đề này, để Phật tử muôn phương, khi về kỳ Viên Tịnh xá, cội Bồ Đề sẽ thay thế Đức Phật những khi người không ở đây. Cũng từ đó, việc đảnh lễ Cội Bồ Đề Anan cũng được xem như đảnh lễ Đức Phật)
Đoàn cũng sẽ viếng bái một số thánh tích khác nơi đây như:
- Khu nhà của ông Cấp Cô Độc;
- Hang của ngài Vô năo;
- Tháp của đạo Lơa Thể;
Đoàn về khách sạn dùng bữa sáng rồi lên đường về Thành Ba La Lại.
19h00 tối: Đoàn nhận pḥng khách sạn, dùng bữa tối tại khách sạn thành Ba La Lại (Surhabi International Hotel)

Ngày 16/11/2016: Thành Ba La Nại: 

Sáng 04h00, đoàn sẽ lên thuyền ngắm sông Hằng buổi B́nh Minh. Chỉ một khoảng khắc trên sông thôi, chúng ta cũng sẽ được chứng kiến chân lư và hiện thực của Tứ Diệu Đế…Sau khi ngắm b́nh minh sông Hằng, đoàn về khách sạn dùng bữa sáng, rồi đi viếng bái và đảnh lễ tại:
Tháp gặp gỡ - là nơi Đức Phật lần đầu tiên gặp lại 5 anh em nhà Kiều Trần Như sau khi ngài thành đạo dưới cội Bồ đề.
Từ tháp gặp gỡ, đoàn tiếp tục viếng bái và đảnh lễ trang Nghiêm tại vườn Lộc giải – là nơi Đức Phật sơ chuyển pháp Luân lần đầu tiên sau khi Ngài Thành Đạo - bài “TỨ DIỆU ĐẾ” cho 5 anh em nhà Kiều Trần Như là: A Nhă Kiều Trần Như (ngài Kiều Trần Như là Vị trẻ nhất trong phái đoàn 8 Vị đạo sĩ Bà La Môn được Vua Tịnh Phạn mời đến đặt tên cho Thái Tử  Tất Đạt Đa), A Thấp Bà, Bạt Đề, Mahanam và Thập Lực Ca Diếp.
Sau đó, đoàn đảnh lễ tại chùa Srilanka, tùy cơ duyên để có thể được đảnh lễ xá lợi tổ thứ 16 của đạo Phật là ngài Mạnh Thiên và Xá Lợi Phật.
Đoàn viếng bái Bảo tàng cổ học và đạo Phật tại Sarnath. Tại đây, đoàn sẽ có cơ hội được chứng kiến các cổ vật và di tích khảo cổ rất có giá trị về đạo Phật, cách thức mà hơn 2000 năm đạo Phật Hoằng Pháp và Phát triển trên Đất Phật.
Tùy duyên đảnh lễ Chùa Đại Lộc, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên Phật Tích Ba La Lại (Chùa hiện do Sư Tường Quang xây dựng).
Sau bữa tối tại khách sạn, đoàn ra ga đáp chuyến tàu đêm về thành phố Agra. Nghỉ đêm trên tàu, toa giường nằm, máy lạnh.

Ngày 17/11/2016

Tàu đến Agra lúc 06h30 sáng, đoàn về khách sạn dùng bữa sáng, vệ sinh cá nhân rồi tham quan ḱ quan thế giới – đền Tajmahal 450 tuổi – biểu tượng t́nh yêu của Hoàng Tộc Hồi giáo.
Sau đền Tajmahal, đoàn lên đường về thủ đô Delhi, dùng bữa trưa rồi tham quan và viếng bái biểu tượng 4.500 Văn hóa, Tôn giáo ấn Độ - Đền Akshardham.
Đoàn về khách sạn, nhận pḥng dùng bữa bữa tối và nghỉ đêm khách sạn tại Niu Delhi.

Ngày 18/11/2016

Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn thăm bảo tàng quốc gia Delhi, tại đây, đoàn đảnh lễ Xá Lợi Đức Thế Tôn và chiêm bái những pho tượng Phật cổ xưa nhất trên thế giới…Sau bảo tàng, đoàn tham quan Thủ đô Niu Đề Li gồm Ṭa Nhà Quốc Hội, Dinh Tổng Thống, Quảng trường Ấn Độ … đoàn dùng bữa trưa rồi buổi chiều tham quan đền Hoa sen 9 cánh, biểu tượng và là trung tâm văn hóa của đạo Ba hai. Sau đó, đoàn dành thời gian tham quan, mua sắm hàng lưu niệm tại khu vực chợ Tây tạng và chợ trung Tâm của Thủ Đô…
Tối: Đoàn dùng bữa tại khu vực mua sắm và tiếp tục chương tŕnh mua sắm của đoàn.
22h00 PM, đoàn ra sân bay đáp chuyến bay về Băng Cốc (nghỉ đêm trên máy bay).

Ngày 19/11/2016:
Về đến Băng cốc lúc 05h00 sáng cùng ngày, đoàn mua sắm tại khu vực siêu thị miễn thuế trong sân bay đến 06h30 sáng, đáp chuyến bay khởi hành lúc 07h15 từ Băng cốc về lại TP. HCM.
Đoàn hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 09h20 phút sáng, chia tay, kết thúc chương tŕnh hành hương tại sân bay. 

Chi phí tổng cộng: 33,800,000 VND/Khách
Giá trên đă bao gồm tất cả các chi phí, cụ thể như:
Toàn bộ chi phí, đi lại (vé máy bay nội địa và quốc tế), chi phí các bữa ăn theo chương tŕnh, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao hoặc tương đương 2 người/pḥng (trường hợp khách lẻ sẽ có 1 pḥng 3 người), bảo hiểm quốc tế; VISA Ấn Độ, Nepal cho quốc tịch Việt Nam (phụ thu 820.000vnd tiền VISA Ấn Độ đối với Quốc tịch khác). 
Thuế và các loại phụ phí hàng không.
Giá trên chưa bao gồm các chi phí sau:
Tiền bồi dưỡng cho Hướng dẫn viên, lái xe, phụ xe, khách sạn tại Ấn độ. Tùy tâm nhưng không dưới 70.000vnd/ngày/khách. 
Các chi phí cá nhân, cúng dường, công đức và từ thiện.
(Thứ tự tham quan, viếng bái và giá thành trọn gói có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm đăng kư 
Khi đến đăng kư, Quí khách nhớ mang theo các giấy tờ sau:
1. HỘ CHIẾU (phải có chữ kư của người mang HC): C̣n hạn ít nhất 6 tháng so với ngày trở về Việt Nam cùng các thông tin căn bản của người tham gia như: Họ tên Cha, mẹ, Nơi sinh của Cha mẹ. Họ tên chồng/vợ, Nơi sinh của chồng/vợ. Địa chỉ thường trú, số Đ/T.
2. 04 tấm h́nh quốc tế nền trắng khổ 4x6 cm quốc tế
3. Tiền cọc 10,000,000 VND 
THỜI GIAN NỘP ĐỦ TIỀN:	Chậm nhất 10 ngày trước ngày khởi hành 
Sau khi nộp đủ  tiền hoặc xuất vé máy bay, nếu quí khách thay đổi ư định sẽ phải mất 1 khoản lệ phí là 16,000,000 VND.
TP. HCM, xin liên hệ Nguyên Minh: 0914 95 96 97; Email: hanhhuong@hanhhuong.net
             VP: 58/4 đường C12, P.13, Quận Tân B́nh, HCM—Tel: 0.8.62 862 888
HÀ NỘI, xin liên hệ Diệu Hạnh: 098 178 92 92; Email: thuhuong@hanhhuong.net
VP: 130A Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội —Tel: 0.8.62 862 888